Welke rechtsvorm moet je kiezen?

De geschikte ondernemingsvorm kiezen behoort zeker tot één van de belangrijkste beslissingen bij de start van je zaak. Gaan we kijken naar de twee basisvormen, dan kan je opteren voor ofwel een eenmanszaak ofwel een vennootschap. Ze hebben beide hun voor- en nadelen en het is dan ook van belang je boekhouder hiervoor te raadplegen. Zo ben je zeker van de meest geschikte rechtsvorm en voorkom je latere problemen.

De eenmanszaak

Deze rechtsvorm is de meest eenvoudige van aard. Jezelf bent hier namelijk de eigenaar en alleen jijzelf draagt bijgevolg alle eindverantwoordelijkheid. De voordelen hierbij zijn bijvoorbeeld dat je alle winst voor jezelf kunt houden. Er zijn immers geen medewerkers die je moet uitbetalen! Bovendien hoef je je tegenover niemand te verantwoorden, je staat in voor je eigen beslissingen zonder medezeggenschap van anderen. Verder heb je ook niet te maken met veel administratieve taken, zodat ook je boekhouder beperkte diensten zal moeten aanleveren. En last but not least: je hoeft helemaal geen minimumkapitaal te hebben om deze op te starten!

Uiteraard zijn er ook nadelen aan verbonden. Zo ben je volledig op jezelf aangewezen wanneer je ziek bent, wanneer er een sterftegeval is of wanneer je arbeidsongeschikt bent. Heeft je bedrijf bovendien te lijden onder een faillissement betekent dit meteen ook het einde voor jou als ondernemer. En tot slot worden ook al je inkomsten belast, met name in de personenbelasting.

Heb je dus een zaak opgestart dat niet veel kapitaal vereist, geen al te grote risico’s hoeft te nemen en door één enkele persoon kan worden geleid? Dan is een eenmanszaak de rechtsvorm voor jou!

De vennootschap

Een vennootschap maakt - in tegenstelling tot de eenmanszaak – een onderscheiding tussen het vermogen van de ondernemer en dat van de onderneming zelf. Ook hier zijn er vele voordelen voorhanden. Zo geldt een beperkte aansprakelijkheid voor enkele van de vennootschappen (zoals een bvba en een nv). Het kapitaal is bovendien een verzameling van wat je collega’s en jezelf aanbrengen. Verder geldt hier geen personenbelasting, maar een vennootschapsbelasting, waarbij de vennootschap wordt belast in plaats van de individuele leden. En tot slot geniet een vennootschap ook van een vlotte regeling via erfopvolging.

Maar ook hier zijn er nadelen. Zo kan je de winst niet voor jezelf houden, maar moeten al je medewerkers worden voorzien van een loon. Ook de oprichtingskosten liggen hoger en is er vaak ook een minimumkapitaal nodig om de zaak uit de grond te stampen. Bovendien zal ook je boekhouder meer werk voorgeschoteld krijgen, eenvoudigweg omdat er meerdere documenten zijn om te verwerken.

De vennootschappen in een notendop

Er zijn verschillende vennootschappen mogelijk. Hieronder vind je een lijst terug met de diverse vennootschapsvormen:

  • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Gewone commanditaire vennootschap (GCV)
  • Coöperatieve met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (CVBA of CVOA)
  • Burgerlijke vennootschap (BV)